Dünyada ve Türkiye'de Karstik Alanların Yayılımı

Karstik alanlar, kabaca, dünyanın kara bölgelerinin (buzullar dışında) %12'sini kapalmaktadır. Karbonat kayaçları kuzey yarımkürede daha yaygın olarak bulunmaktadır. Dünya nüfusunun bir kısmı karbonat kayaçlarının kapladığı önemli alanlarda yaşamaktadır. Dünya nüfusu-nun %25'inin ise su ihtiyacının büyük oranda karst sularından karşılandığı tahmin edilmektedir.

 

Akdeniz havzasında yeralan ülkelerde ileri derecede gelişmiş karst yoğun olarak gözlenir. ıte yandan güney Amerika ve ıskandinavya ülkelerinde karst ancak yerel öneme sahiptir. Avrupa kıtasında bulunan önemli karst alanları Yugoslavya (Dinar dağ kuşağı), Yunanistan (Helen dağ kuşağı), Türkiye (Toros dağ kuşağı), ıtalya (Apenin dağ kuşapı), ıspanya (Pirene dağ kuşağı) ve Alplerde, Karpatlarda, Balkanlarda yeralmaktadır. Bunun yanında, ısrail, Tunus ve Libya'da da karst oluşumları görülmektedir. Asya kıtasında Rusya ve özellikle Çin, karstın ileri derecede gelişmiş olduğu iki ülke durumundadır. Amerika kıtasında, Birleşik devletler ve Meksika körfezi bölgesinde yaygın karst bulunmaktadır. Okyanusya'da Yeni Zelanda ve Avustralya'da karst geniş alanlar kaplar.

 

Türkiye yüzölçümünün yaklaşık üçte biri karbonat kayaçları ile kaplıdır. Karstlaşmalı kayaçlar karbonat kayaçlarıdır. Güneyde Toros karst kuşağı, Güneydoğu'da Güneydoğu Anadolu Karst kuşağı, Marmara ve Trakya'da Kuzeybatı Anadolu Karst Kuşağı ve ıç Anadolu'da ise Konya Kapalı Havzası Karst Kuşağı bulunmaktadır.

 

Kaynakça:

 

Doc., Dr. Ünsal Gemici, 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü/

Karst Hidrojeolosi Ders notları

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !